campeniinfo, stiri campeni, informatii campeni

Acasă » Știri din zonă » Planul Urbanistic General al comunei Bistra a trecut de prima etapă

Planul Urbanistic General al comunei Bistra a trecut de prima etapă

Publicat în 22.10.2016 la ora 11:00

bistraA fost predată deja prima etapă din contractul privind actualizarea PUG al comunei Bistra, care a constat în: reambulare topografică, elaborare studiu de fundamentare mediu şi peisaj, elaborare studiu fundamentare-echipare tehnico-edilitară, elaborare studiu de fundamentare-căi de comunicaţie şi studiu de fundamentare socio-economic.

Plecând de la informaţiile din literatura de specialitate, din rapoartele tehnice actualizate disponibile la instituţiile statului şi după mai multe vizite în teren în perioada de lucru, s-au determinat aspecte specifice ale cadrului natural al comunei Bistra (relief, geologie, hidrologie, sol, climă, vegetaţie şi faună), aspecte privind calitatea aerului şi calitatea apei, aspecte privind gestionarea deşeurilor, zgomotul ambiental, biodiversitate şi peisaj, radioactivitate, eficienţă energetică şi schimbări climatice, identificarea şi expunerea la riscuri din perspectiva mediului înconjurător. S-au inventariat reţelele tehnico-edilitare pe categoriile: hidro-edilitară, energie, surse regenerabile de energie, telecomunicaţii pe baza informaţiilor recepţionate atât de la beneficiar (comuna Bistra), cât şi din documentele tehnice disponibile la autorităţile de reglementare pe fiecare domeniu în parte şi după vizitele în teren. De asemenea, s-au inventariat reţelele de comunicaţie şi transport în baza informaţiilor puse la dispoziţie de beneficiar şi a documentelor relevante; s-au stabilit elemente privind accesabilitatea reţelei rutiere de transport, reţeaua de comunicaţie şi transport în relaţie cu aşezările, s-a calculat densitatea reţelei rutiere de transport; s-a realizat un diagnostic prospectiv şi general referitor la căile de comunicaţii; s-a aplicat o analiză de tip SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) şi s-au formulat recomandări. În baza documentelor puse la dispoziţie de beneficiar, coroborate cu alte documente şi literatura de specialitate, s-au sintetizat următoarele informaţii preliminare: date referitoare la populaţie şi dinamica acesteia; condiţii de viaţă şi particularităţi; nevoi şi aspiraţii/direcţii de dezvoltare socio-umană; dezvoltare sustenabilă şi perspective realiste şi concrete. Se preconizează în următoarele luni şi o vizită în teren, cu derularea de: focus-grupuri, interviuri individuale, chestionare şi inventariere a tradiţiilor şi a altor aspecte relevante din viaţa comunităţii. „Actualizarea PUG este foarte importantă. Prin PUG şi regulamentul local de urbanism se stabileşte modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul comunei noastre. Unii localnici au întâmpinat dificultăţi pentru faptul că terenul fie nu era în intravilan, fie, dacă era în intravilan, avea o destinaţie incompatibilă cu cea pe care voiau să o dea. În multe zone în care se dezvoltă comuna, ar fi de preferat să avem ca destinaţie zone mixte, care să poată permite atât construirea de locuinţe, cât şi partea de dezvoltare agro-turistică”, afirmă primarul comunei Bistra, Traian Gligor. Valoarea totală a contractului pentru PUG-ul comunei Bistra este de 1 miliard de lei vechi, iar durata actualizării este estimată la aproape 1 an şi jumătate. Persoanele interesate pot să consulte propunerile pentru PUG dar să şi depună la rândul lor propuneri de introducere sau de scoatere a terenurilor din intravilan şi destinaţiile pe care doresc să le aibă acestea.

I. B.

Facebook 

Acest articol a fost citit de 80 ori

Planul Urbanistic General al comunei Bistra a trecut de prima etapă
5 (100%) 1 vote[s]

Comentarii

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.